Библиотека

Перекрестки Могилевской истории

63.3(2Б)
А23
Агеев, А. Г. Перекрестки Могилевской истории : монография
/ А. Г. Агеев, Я. И. Климуть, И. А. Пушкин. - Минск : Туринфо, 2004. - 216 с.
В книге в хронологическом порядке изложены наиболее важные исторические и культурные события из жизни города Могилева с древнейших времен до современ­ности. Книга рассчитана на жителей города, его гостей и всех тех, кто интересуется историей и настоящим днем одного из крупнейших городов Беларуси.

Количество:  3 экземпляра в читальном зале, 3экземпляра на абонементе.

 

Т63.3(2Б)
Ш70 
Шляхі Магілёўскай гісторыі: зборнік навуковых прац
/ Уклад. І.А. Пушкін, В.В. Юдзін. - Магілёў: Могилевская областная укрупненная  типография им. Спиридона Соболя, 2005. - 488 с. 
У зборнік "Шляхі Магілёўскай гісторыі" ўвайшлі навуковыя працы ўдзельнікаў Чацвёртай міжнароднай навуковай канферэнцыі "Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць», якая адбылася ў г. Магілёве 23-24 чэрвеня 2005 г. У канферэнцыі бралі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Ізраіля, Польшчы, Расіі, Украіны і Літвы. У зборніку захаваныя погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму за магчымыя недакладнасці і спрэчныя моманты ў тэксце адказнасць нясуць аўтары.
Количество:  2 экземпляра в читальном зале, 3 экземпляра на абонементе.

 

Т63.3(2Б)
П91
Пушкін, I. А. Гістарычная i культурная спадчына горада Магілёва : курс лекцый
. - Магілёў: УА  “МДУХ”, 2006. - 150 с. 
У кнізе ўтрымліваюцца звесткі аб асноўных, найбольш важных падзеях, з'явах, датах, імёнах, заканамернасцях з гісторыі і культуры горада Магілёва. Асвятляецца дзейнаснь найбольш выдатных асоб, якія звязаны з гісторыяй і культурой горада. Прадстаўлены асноўныя помнікі гісторыі матэрыяльнай і духоўнай культуры горада Магілёва. Выданне будзе цікавым для выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў і навучэнцаў школ.
Количество:  5 экземпляров в читальном зале, 21экземпляр на абонементе.

Т63.3(2Б) 
К93 
Курков, И. Н. Могилевщина : легенды, события, люди /
Илья Курков, Игорь Пушкин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск : Медиафакт, 2008. - 368 с.

Книга является собранием очерков по истории Могилевщины, написанных на основе архивных документов, музейных коллекций и литературных источников. Авторы рассказы­вают о тайнах былого, о людях, прославивших край, о ярких событиях прошлого, ныне забытых или малоизвестных. Издание адресовано самой широкой аудитории читателей. Впервые книга вышла в 2004 году. 
Количество:  2 экземпляра в читальном зале, 3экземпляра на абонементе.

Т63.3(2Б)
А23 
Агееў А.Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах
/А.Р.Агееў, І.А.Марзалюк, І.А.Пушкін.—2-евыд., перапрац. і дап. — Магілёў, 1999.— 204с. 
У кнігу ўвайшлі пытанні і адказы па гісторыі і культуры горада Магілёва і нава-колля з моманту заснавання горада і да сучаснасці. Разлічана на настаўнікаў, наву-чэнцаў школ, вучылішч, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.
У кнізе выкарыстаны ў якасці ілюстрацый фотаадбіткі з гравюр, паштовак і фота-здымкаў канца ХГХ—пачатку XX стст. з фондаў музея гісторыі Магілева.
Количество: 2 экземпляра в читальном зале.

Т63.3(2Б)
П15
Памяць. Гістарычна-дакументальная  хроніка Магілёва /
Беларуская Энцыклапедыя; Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э.Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1998. — 496 с.
У кнізе асветлены падзеі і факты гісторыі Магілёва са старажытных часоў да нашых дзён. У хроніку ўключаны гісторыка-эканамічныя і біяграфічныя нарысы, артыкулы пра выдатных людзей горада, знакамітых землякоў, выкарыстаны дакументы і матэрыялы з дзяржаўных і асабістых архіваў, музеяў, газетныя публікацыі, успаміны.
Асаблівая ўвага аддадзена ўвекавечанню памяці загінуўшых у Вялікую Айчынную вайну воінаў-землякоў і воінаў Чырвонай Арміі, партызан, падпольшчыкаў, мірных жыхароў —ахвяр фашысцкага тэрору, якія пахаваны на тэрыторыі горада. Прыведзены таксама звесткі пра жыхароў горада, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій.
Кніга будзе цікавая не толькі жыхарам Магілёва, але ўсім, хто цікавіцца гісторыяй нашай краіны.
Количество: 
1 экземпляр в читальном зале, 1 экземпляр в справочно-библиографическом отделе.

 

Т63.3(2Б)
Т23
Татаринов Ю.А. Города Беларуси. Могилевшина
/ Юрий Татаринов. - Минск: И.П. Логвинов. 2007.- 172 с. (Беларусь историческая)

Известный писатель, краевед Юрий Татаринов продолжает начатую им серию книг об истории малых городов Беларуси. Вторая из этих книг посвящена Могилевщине.
Количество:  3 экземпляра в читальном зале, 2 экземпляра на абонементе.

Т63.3(2Б)
Б26
Барысенка, М. С. Магiлеўшчына - мой любы i невядомы край: зборнiк экскурсiй у 2-х ч. Ч.1 /
М. С. Барысенка. - Магiлеў : Магiлеўская абласная друкарня iмя Спiрыдона Собаля, 2003. - 193 с.

Аўтар выказвае шчырую ўдзячнасць за дапамогу і слушныя заўвагі пры падрыхтоўцы выдання да друку магілёўскім гісторыкам, краязнаўцам экскурсаводам, журналістам, музейным і бібліятэчным работнікам. 
Количество:  3 экземпляра в читальном зале.

908
М12
Магілеўшчына - жамчужына Беларусі = Могилёвщина - жемчужина Беларуси = Mogilev region is a pearl of  Belaruc : фотаальбом /
аўт. тэксту М. С. Барысенка; пад агул. рэд. В.А. Малашкі. - Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2011. - 319 с.
Прадстаўнічая кніга Магілёўскай вобласці. Яна змяшчае звесткі аб гісторыі Прыдняпроўскага краю, адлюстроўвае найбольш значныя этапы яго станаўлення, сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё. Шырока прадстаўлена непаўторная, велічная архітэктура Магілёва і малых гарадоў вобласці, магутныя рэкі Днепр, Бярэзіна, Сож, маляўнічыя краявіды і месцы адпачынку. Выданне разлічана на масавага чытача.
Количество: 
1 экземпляр в читальном зале.

908
М12
Магілёўская вобласць = Могилевская область = Mahilou reqion : фотаальбом
/ М.С. Барысенка, М.П. Хобатаў ; рэд. - склад. З.А. Лысенка. - Мінск : Міжнародны цэнтр інтэграцыйнай інфармацыі : Грамадскі прэс-цэнтр Дома прэсы, 2007. - 319 с.
Могилевская область является одним из самых развитых регионов Республики Беларусь. Мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, выгодное географическое положение, объемный рынок, доброжелательные, умные и трудолюбивые люди - все это позволяет с уверенностью говорить о том, что у нас есть все необходимое для достижения успеха. 
Количество:  2 экземпляра  в читальном зале.

908 
М12 
Магілёў = Могилев = Mogilev : навукова-папулярнае выданне
/ склад. Г.М. Карчэўскі. - Мінск : Міжнародны цэнтр культуры кнігі, 2007. - 224 с. 
Вы открываете фотоальбом «Могилев» и погружаетесь в загадочный, прекрасный и разнообразный мир нашего города. Могилев стал страницей не только белорусской, но и всемирной исто­рии, дал миру ряд выдающихся личностей в духовной сфере, в политике, культуре, экологии, экономике, спорте. Сегодня это город высокой культуры и развитого про­мышленного производства. 
Количество:  1 экземпляр в читальном зале.

Т63.3(2Б)
М74
Мой Магілеў : нарысы
/ Аўт. тэксту У. Дуктаў, М. Хобатаў ; фотаздымкі А. Файніцкага. - Мiнск : Мастацкая лiтаратура, 2007. - 95 с.
«Твае гарады, Беларусь» — новая серыя, якая ў папуляр-най форме раскажа пра мінулае і сучаснае буйнейшых гарадоў нашай рэспублікі. Другая кніга серыі — «Мой Магілёў» — прысвечана трэцяму па колькасці насельніцтва і эканамічным патэнцыяле гораду Беларусі. Разнастайныя факты з гісторыі горада, мноства фотаздымкаў зацікавяць як юных чытачоў, так і іх бацькоў і настаўнікаў.
Количество:
  1 экземпляр в читальном зале, 3 экземпляра на абонементе.

Т63.3(2Б)
Г70
Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия.
- Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. - 310 с.
Энциклопедия посвящена городам, местечкам и замкам многонационального государ­ства — Великого княжества Литовского, находящимся ныне на территории Беларуси, Лит­вы, Украины, Польши, России, Латвии. Кроме алфавитных статей в книге помещён обзор­ный очерк, посвященный истории градостроительства и развитию экономики городов и местечек ВКЛ. 
Количество:  2 экземпляра в читальном зале.

Т63.3(2Б)
Б82
Борисенко, Н. С. По дороге в Лесную [Текст] : исторический очерк /
Н. С. Борисенко, Н. П. Хоботов ; ред. : А. Т. Глаз. - Могилев : АмелияПринт, 2008. - 128 с. 
В книге рассказывается о героических событиях 300-летней давности, произошедших около деревни Лесная Славго­родского района, показан путь, пройденный через столетия, отмечены нынешние преобразования и перспективы развития региона. В издании широко использованы картины, гравюры, карты, схемы, фотоснимки.
Книга представляет интерес для историков, краеведов, а также широкого круга читателей.
Количество: 
1 экземпляр в читальном зале.

Т63.3(2Б)
95
Рыськов М.А. Воздушные асы Беларуси. Подвиг их бессмертен : общественно-политическая литература/
М. А. Рыськов. -Могилев: Могилевская областная укрупненная типография им. Cпиридона Соболя, 2010.-224 c.
В первой части этой книги помещены документальные очерки, биографические справки о летчиках-белорусах, наших земляках-могилевчанах, за 100 летний период существования авиации удостоенных за ратные подвиги высших воинских наград Российской империи и Советского Союза – ордена Святого Георгия и звания Героя Советского Союза; первой герое Беларуси летчике Владимире Корвате. Читатель узнает имена летчиков, совершивших воздушные таранные удары в годы первой мировой войны.
Во второй части этой книги помещены очерки и статьи, в которых рассказывается о воинах Великой Отечественной войны, защитниках Могилева, наших освободителях от коричневой чумы. Впервые рассказывается о наших земляках – старшине 1-й статьи, Петре Байдакове, служившем в 1942-1944 годах в экипаже подлодки «С-13» капитана 3-го ранга Маринеско, а также генерале Селивановском, первом заместителе начальника ГУКР «Смерш».
Количество: 2 экземпляра в читальном зале, 3 экземпляра на абонементе.

Т63.3(2Б)622
К72
Костеров А.П. Бессмертный подвиг защитников Могилева летом 1941 года : монография/
А. П. Костеров. -Могилев: УПКП Могилевская областная типография им. Спиридона Соболя, 2004.-208 c.
В книге всесторонне анализируются самоотверженные действия могилевчан по отражению гитлеровской агрессии в начальный период войны. В контексте оборонительных сражений на Западном фронте показана мужественная оборона днепровского рубежа у стен Могилева воинами Красной Армии и отрядами народного ополчения в июле 1941г. Книга приурочена к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне.
Количество:  3 экземпляра в читальном зале, 17 экземпляров на абонементе.

Т63.3(2Б)622
К72
Костеров А.П. Оборонительные бои на могилевском направлении летом 1941 года : монография/
А. П. Костеров. -Минск: Издательский центр БГУ, 2010.-189 c.
В монографии всесторонне анализируются боевые действия воинов Красной Армии, формирования народного ополчения на могилевском направлении в контексте сражений на Западном фронте летом 1941 г: предпринята попытка научно представить картину событий одного из значительных эпизодов начала войны в Беларуси. Исследование приурочено к 70-летию начала Великой Отечественной войны и обороны Могилева.
Адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, изучающих историю Великой Отечественной войны советского народа, а также всем тем, кто интересуется отечественной историей.
Количество:
2 экземпляра в читальном зале, 20 экземпляров на абонементе.

Т63.3(2Б)Мог
Ю96
Юшкевич В.А. Могилевский меридиан : история развития Могилевского отделения БЖД/
В. А. Юшкевич. -Могилев: УПКП "Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя", 2005.-416 c.
В книге собраны исторические сведения и документы о Могилевском отделении БЖД. Читатель узнает о событиях славных и трагических, боевых и созидательных в прошлом и нынешнем столетиях, которые дают яркое представление о людях интереснейших судеб.
Количество: 1 экземпляр в читальном зале.