(0222) 64 82 27 mail@mgup.by 

Экономический факультет

Кафедра гуманитарных дисциплин

Специализированные модули по выбору студентов

Специализированные модули по выбору студентов
 
1. Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва
2. Старонкі вайсковай гісторыі Беларусі
3. Этнакультурная шматвобразнасць Беларусі
4. Станаўленне дзяржаўнасці Беларусі
5. Религиозная история Беларуси
6. Психология делового общения
7. Психология управления
8. Культурная антропология
9. Религиоведение
10. Права человека
11. Культурология
12. Экономическая социология
13. Социология управления

14. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)

 

Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
“Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва”

1
Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва
2
Спецыяльнасць

спецыяльнасці эканамічнага профілю

3
Курс навучання

1

4
Семестр навучання
1
5
Працаёмкасць у заліковых адзінках
2
6
Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

кандыдат гістарычных навук, дацэнт
 Пушкін Ігар Аляксандравіч

7
Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
Сфарміраваць сістэму ведаў аб гістарычнай і культурнай спадчыне г. Магілёва і магілёўцаў для выкарыстоўвання ў сучаснай эканамічнай і гаспадарчай дзейнасці; садзейнічаць станаўленню і развіццю адукаванай, творчай, нацыянальна-свядомай і сацыяльна-актыўнай асобы, якая зможа гібка, свядома і адказна арыентавацца ў грамадскім жыцці, абапіраючыся на веданне гістарычный і культурнай спадчыны Магілёва і магілёўцаў; выхаваць пачуццё гонару за спадчыну свайго народа, патрыятызм.
8
Прарэквізіты
Гісторыя
9
Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
Магілёў – прамысловы і культурны цэнтр Беларусі. Паходжанне назвы горада і помнікі магілёўскага летапісання. Эканамічнае, грамадска-палітычнае і рэлігійнае жыццё Магілёва ў сярэдневечча. Развіццё адукацыі і мастацтва. Быт жыхароў горада ў XV – XVIII стст. Магілёў у складзе Расійскай імперыі к. ХVІІІ – п. ХХ стст. Горад і край у віхуры ваенных падзей. Магілёў у 20 – 30-я гады ХХ ст. Славутыя асобы і Магілёў. Падзеі вайны 1941–1945 гг.: абарона, акупацыя і вызваленне Магілёва. Горад пасля Другой сусветнай вайны і на рубяжы тысячагоддзяў.
10
Рэкамендуемая літаратура
1. Пушкін І.А. Гістарычная і культурная спадчына Магілёва: курс лекцый. – Магілёў: УО МГУП, 2006.
2. Курков И., Пушкин И. Могилёвщина: легенды, события, люди. – Минск: Медиафакт, 2008.
3. Памяць: гіст.-дакум. хроніка Магілёва / гал. рэд. Г.П. Пашкоў. – Мінск: БелЭн, 1998.
11
Метады выкладання
Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій
12
Мова навучання
Беларуская

 Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
“Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва” 

1
Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта

 Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва

2
Спецыяльнасць

 спецыяльнасці механічнага профілю

3
Курс навучання

1

4
Семестр навучання

2

5
Працаёмкасць у заліковых адзінках

2

6
Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Пушкін Ігар Аляксандравіч
7
Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта

 Сфарміраваць сістэму ведаў аб гістарычнай і культурнай спадчыне г. Магілёва і магілёўцаў для выкарыстоўвання ў сучаснай эканамічнай і гаспадарчай дзейнасці; садзейнічаць станаўленню і развіццю адукаванай, творчай, нацыянальна-свядомай і сацыяльна-актыўнай асобы, якая зможа гібка, свядома і адказна арыентавацца ў грамадскім жыцці, абапіраючыся на веданне гістарычный і культурнай спадчыны Магілёва і магілёўцаў; выхаваць пачуццё гонару за спадчыну свайго народа, патрыятызм.

8
Прарэквізіты

Гісторыя

9
Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта

Магілёў – прамысловы і культурны цэнтр Беларусі. Паходжанне назвы горада і помнікі магілёўскага летапісання. Эканамічнае, грамадска-палітычнае і рэлігійнае жыццё Магілёва ў сярэдневечча. Развіццё адукацыі і мастацтва. Быт жыхароў горада ў XV – XVIII стст. Магілёў у складзе Расійскай імперыі к. ХVІІІ – п. ХХ стст. Горад і край у віхуры ваенных падзей. Магілёў у 20 – 30-я гады ХХ ст. Славутыя асобы і Магілёў. Падзеі вайны 1941–1945 гг.: абарона, акупацыя і вызваленне Магілёва. Горад пасля Другой сусветнай вайны і на рубяжы тысячагоддзяў.

10
Рэкамендуемая літаратура

1. Пушкін І.А. Гістарычная і культурная спадчына Магілёва: курс лекцый. – Магілёў: УО МГУП, 2006.

2. Курков И., Пушкин И. Могилёвщина: легенды, события, люди. – Минск: Медиафакт, 2008.

3. Памяць: гіст.-дакум. хроніка Магілёва / гал. рэд. Г.П. Пашкоў. – Мінск: БелЭн, 1998.

11
Метады выкладання

 Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій

12
Мова навучання

Беларуская

Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
“Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва”  

1 Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гістарычная і культурная спадчына г. Магілёва
2 Спецыяльнасць спецыяльнасці тэхналагічнага профілю
3 Курс навучання 2
4 Семестр навучання 4
5 Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6 Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Пушкін Ігар Аляксандравіч
7 Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Сфарміраваць сістэму ведаў аб гістарычнай і культурнай спадчыне г. Магілёва і магілёўцаў для выкарыстоўвання ў сучаснай эканамічнай і гаспадарчай дзейнасці; садзейнічаць станаўленню і развіццю адукаванай, творчай, нацыянальна-свядомай і сацыяльна-актыўнай асобы, якая зможа гібка, свядома і адказна арыентавацца ў грамадскім жыцці, абапіраючыся на веданне гістарычный і культурнай спадчыны Магілёва і магілёўцаў; выхаваць пачуццё гонару за спадчыну свайго народа, патрыятызм.
8 Прарэквізіты Гісторыя
9 Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Магілёў – прамысловы і культурны цэнтр Беларусі. Паходжанне назвы горада і помнікі магілёўскага летапісання. Эканамічнае, грамадска-палітычнае і рэлігійнае жыццё Магілёва ў сярэдневечча. Развіццё адукацыі і мастацтва. Быт жыхароў горада ў XV – XVIII стст. Магілёў у складзе Расійскай імперыі к. ХVІІІ – п. ХХ стст. Горад і край у віхуры ваенных падзей. Магілёў у 20 – 30-я гады ХХ ст. Славутыя асобы і Магілёў. Падзеі вайны 1941–1945 гг.: абарона, акупацыя і вызваленне Магілёва. Горад пасля Другой сусветнай вайны і на рубяжы тысячагоддзяў.
10 Рэкамендуемая літаратура
1. Пушкін І.А. Гістарычная і культурная спадчына Магілёва: курс лекцый. – Магілёў: УО МГУП, 2006.
2. Курков И., Пушкин И. Могилёвщина: легенды, события, люди. – Минск: Медиафакт, 2008.
3. Памяць: гіст.-дакум. хроніка Магілёва / гал. рэд. Г.П. Пашкоў. – Мінск: БелЭн, 1998.
11 Метады выкладання Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій
12 Мова навучання Беларуская

Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
 “Старонкі вайсковай гісторыі Беларусі”

 
1 Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Старонкі вайсковай гісторыі Беларусі
2 Спецыяльнасць спецыяльнасці механічнага профілю
3 Курс навучання 2
4 Семестр навучання 4
5 Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6 Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Пушкін Ігар Аляксандравіч

7 Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Сфарміраваць цэласныя веды аб вайсковай гісторыі Беларусі; развіць гістарычнае мысленне, уменні самастойна аналізаваць фактычны матэрыял, выяўляць абумоўленасць гістарычных падзей інтарэсамі і дзейнасцю гістарычных асоб і народных мас, аб’ектыўнымі і суб’ектыўнымі фактарамі; выхаваць патрыятызм і павагу да іншых народаў і культур, поглядаў, меркаванняў.
8 Прарэквізіты Гісторыя
9 Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Арганізацыя і ўзбраенне войскаў першых княстваў на тэрыторыі Беларусі. Барацьба Полацкага княства за незалежнасць. Барацьба Полацкага і Вялікага Княства Літоўскага з нямецкай агрэсіяй у ХІІІ – ХІV стст. Адносіны ВКЛ з “Залатой Ардой” і барацьба з набегамі Крымскіх татар. Сутыкненне інтарэсаў Вялікіх княстваў Літоўскага і Маскоўскага ў другой палове ХІV– ХVІ стст. Войны ХVІІ ст. на тэрыторыі Беларусі. Войны і паўстанні ХVІІІ ст. Напалеонаўскія войны і лёс Беларусі. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў час Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў. Беларусь у Другой сусветнай вайне.
10 Рэкамендуемая літаратура

1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2011.

2. Ермаловiч М.I. Беларуская дзяржава Вялiкае Княства Лiтоўскае. – Мінск: Беллiтфонд, 2000.

3. Нарысы гісторыі Беларусі / пад рэд. М.П.Касцюка. У 2–х ч. – Мінск: Беларусь, 1994 –1995.

11 Метады выкладання Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій
12 Мова навучання Беларуская

Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
“Этнакультурная шматвобразнасць Беларусі”

1 Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Этнакультурная шматвобразнасць Беларусі
2 Спецыяльнасць спецыяльнасці эканамічнага профілю
3 Курс навучання 2
4 Семестр навучання 4
5 Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6 Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

 кандыдат гістарычных навук, дацэнт

 Пушкін Ігар Аляксандравіч

7 Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Сфарміраваць цэласныя веды аб тым, што Рэспублiка Беларусь – дзяржава, у якой акрамя карэннага насельнiцтва беларусаў, шмат гадоў жывуць прадстаўнiкi iншых нацый: палякi, рускiя, украiнцы, латышы, лiтоўцы, яўрэi, цыганы i iншыя; паказаць ролю нацыянальных супольнасцей у фармiраваннi i развiццi беларускага народа, грамадзянскай супольнасці; выхаваць патрыятызм і павагу да іншых народаў і культур, поглядаў, меркаванняў.
8 Прарэквізіты Гісторыя
9 Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Этнічная структура і нацыянальна-культурная ідэнтыфікацыя насельніцтва Беларусі. Дзяржаўная палітыка па забеспячэнню эканамаічнага, культурнага і грамадска-палітычнага развіцця этнічных супольнасцей. Грамадска-палітычны стан і сацыяльна-эканамічны статус этнічных супольнасцей. Арганізацыя і дзейнасць нацыянальных партый і нацыянальна-культурных грамадскіх аб’яднанняў этнічных супольнасцей. Роля і ўдзел нацыянальных супольнасцей у грамадска-палітычным і культурным жыцці краіны ў навейшай гісторыі Беларусі. Адносіны да палітыкі дзяржавы, самавызначэння беларускага народа і ўтварэння беларускай дзяржаўнасці. Міжнацыянальныя адносіны і праявы нацыянальнага экстрэмізму. Забеспячэнне інтарэсаў этнічных эліт Беларусі.
10 Рэкамендуемая літаратура

 1. Абарона правоў асоб, якія належаць да нацыянальных супольнасцей Рэспублікі Беларусь. Даведнік / Складальнік Н.В.Ходар. – Мінск: ”Энцыклапедыкс”, 2004.

 2. Пушкін І.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі: грамадска-палітычная і культурна-асветніцкая дзейнасць (1990-2005 гг.). – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2007.

 3. Пушкін І.А.Удзел нацыянальных меншасцей у грамадска-палітычным жыцці Савецкай Беларусі (1919–1990 гг.). – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010

11 Метады выкладання Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій
12 Мова навучання Беларуская

Апісанне спецыялізаванага модуля па выбары студэнта
 “Станаўленне дзяржаўнасці Беларусі”

1 Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Станаўленне дзяржаўнасці Беларусі
2 Спецыяльнасць спецыяльнасці эканамічнага профілю
3 Курс навучання 2
4 Семестр навучання 4
5 Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6 Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Пушкін Ігар Аляксандравіч

7 Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Сфарміраваць комплекс ведаў і ўменняў аналіза заканамернасцей, асаблівасцей і перадумоў фарміравання нацыянальна-дзяржаўнай ідэі беларускага народа і афармлення беларускай дзяржаўнасці на розных гістарычных этапах; выхаваць патрыятызм і павагу да іншых народаў і культур, поглядаў, меркаванняў.
8 Прарэквізіты Гісторыя
9 Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Элементы беларускай дзяржаўнасці ў ВКЛ, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Дзяржаўна-прававы статус беларускіх зямель. Нацыянальнае жыццё і нацыянальная палітыка. Ідэя беларускай дзяржаўнасці і нацыянальны рух. Беларуская дзяржаўнасць: формы самавызначэння і развіццё (1917–1939 гг.). БНР – першая спроба стварэння нацыянальнай дзяржавы. Дзяржаўнае і грамадска-палітычнае жыццё ў БССР. Станаўленне і развіццё Рэспублікі Беларусь.
10 Рэкамендуемая літаратура

1. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. – Мінск: Беларус. навука, 2011–2012.

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2011.

3. Арлоў Уладзімер, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862–1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі. – Мінск, 1997.

11 Метады выкладання Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, даследчы, эўрыстычны, экскурсіі, інтэрактыўная лекцыя, праблемны і праблемна-модульны, праца ў малых групах, “мазгавы штурм”, гульнявы і праектны (маркетынгавы), шкала меркаванняў, электронных тэхналогій
12 Мова навучання Беларуская

Описание специализированного модуля по выбору студентов
 «Религиозная история Беларуси»

1 Название специализированного модуля по выбору студента «Религиозная история Беларуси»
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоемкость в зачетных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество, преподавателя Старший преподаватель Юдин Виктор Викторович
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Развитие представлений о специфике религиозного пространства Беларуси. Понимание роли христианства в формировании мироощущения и мировоззрения белорусов. Развитие представлений о религии как о сложном явлении культуры человечества на примере Белорусской истории. Формирование толерантного отношения к инаковерящим и инакомыслящим на основе изучения религиозной истории Беларуси
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) История, Философия
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов Понятие религии, корни религии, структура религии, функции религии, исторические типы религии. Дохристианский период Руси. Принятие христианства, первые кафедры, в Полоцке и Турове, двоеверие, его следы в современной культуре. Христианство в период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой (православие и католицизм, протестантизм, Брестская церковная уния). Ислам и иудаизм на землях ВКЛ и Речи Посполитой. Религиозные процессы на западе («Белорусское и Литовское Полесье») Российской Империи. Конфессиональные история Республики Беларусь в ХХ веке. Суверенная Беларусь в процессе религиозных трансформаций
10 Рекомендуемая литература

1 Религиоведение : учеб. пособие для студентов ВУЗов / М.Я. Ленсу [и др.] ; под ред. М.Я. Ленсу и др. – Минск : Новое знание, 2003. – 446 с.

2. Старостенко, В.В. Религиоведение: учебник / В.В. Старостенко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 288 с.

3. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – ХХ ст.) / В.В. Грыгор’ева [і інш.] ; навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: Экаперспертыва, 1998. – 340 с.

4. Верашчагіна, А.У. Гісторыя канфесій ў Беларусі: Мінулае і сучаснасць : дапам. для настаўнікаў / А.У. Верашчагіна, А.В. Гурко. – Мінск: Тэхналогія, 2000. – 157 с.

5. Котляров, И.В. Республика Беларусь в конфессиональном измерении / И.В. Котляров, Л.Е. Земляков. – Минск : МИУ, 2004. – 231 с.

6. Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций: Сб. ст. / Под ред. проф. д-ра А.В. Данилова. – Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. – 125 с.

7. Юдин, В.В. Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси / В.В. Юдин. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 150 с.

8. Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон. и быт. значении: Литов. и Белорус. Полесье : репринт. воспроизведение изд. 1882 г. – Минск : БелЭн, 1993. – 550 с. 
11 Методы преподавания По характеру познавательной деятельности: эвристические (поиск новых знаний); исследовательские (постановка исследовательских задач, организация исследовательской деятельности, направление на нахождение способов и приемов решения поставленных задач); объяснительно-иллюстративные; проблемные (при изучении предмета ставятся научные проблемы, определяются возможные пути их решения); репродуктивные (запоминание и последующее воспроизведение материала). По дидактическим целям: методы приобретения новых знаний (объяснительно-иллюстративный метод; методы устного изложения; работа с источниками; исследование; обсуждение проблемы, дискуссия, диспут);методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике (подготовка сообщений, презентаций);методы проверки и оценки знаний, умений и навыков(устный контроль, тестовые задания, взаимопроверка ).
12 Язык обучения Русский, белорусский

 Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Психология делового общения»

1 Название специализированного модуля по выбору студента «Психология делового общения»
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 2
4 Семестр обучения 3
5 Трудоемкость в зачетных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя старший преподаватель Воронова Е.Н., старший преподаватель Демидова Н.И.
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области психологии делового общения, способствование формированию и развитию коммуникативной компетентности в сфере деловых отношений
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Основы психологии и педагогики
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов Социально-психологические проблемы делового общения. Основные формы и техники делового общения. Психологическая совместимость в деловом общении. Мужчина и женщина: особенность делового стиля и отношений на работе. Элемента имиджа делового мужчины/деловой женщины. Общие закономерности восприятия людей. Факторы, обеспечивающие первое впечатление. Общие правила интерпретации невербальной информации. Конфликты в деловом общении и пути их разрешения. Основные правила и нормы делового этикета: Официальные мероприятия в системе делового общения.
10 Рекомендуемая литература

 1 Аминов, И.И. Психология делового общения / И.И. Аминов. -'М.: Омега-Л, 2005.

 2 Андреева, И.В. Этика деловых отношений: учебное пособие / И.В. Андреева. - СПб.: Вектор, 2006.

 3 Кузин, Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика / Ф.А. Кузин. - М.: Инфра-М, 2002.

4 Кузнецов, И.Н. Технология делового общения / И.Н. Кузнецов. - Минск: Экономпресс, 1999.

 5 Митчелл, М. Деловой этикет / М. Митчелл, Дж. Корр. - Пер. с англ. О.И. Максименко. - М.: АСТ_Астрель, 2005.

 6 Панфилова, А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учебное пособие / А.П. Панфилова. - СПб.: Знание, 2001.

7 Фомин, Ю.А. Психология делового общения / Ю.А. Фомин. -Минск: Амалфея, 1999.

8 Шейнов, В.П. Как управлять другими. Как управлять собой (искусство менеджера): научно-практическое издание / В.П. Шейнов. - 4-е изд., доп. - Минск: Амалфея, 1996.

11 Методы обучения Объяснительно-иллюстративные методы, интерактивные методы обучения: игровые упражнения, творческие задания, ролевые игры, работа в мини-группах, разбор конкретных примеров, тестовые задания, решение ситуационных задач.
12 Язык обучения Русский, белорусский

Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Психология управления»

1 Название специализированного модуля по выбору студента «Психология управления»
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 2
4 Семестр обучения 4
5 Трудоемкость в зачетных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя старший преподаватель Воронова Е.Н., старший преподаватель Демидова Н.И.
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Формирование у студентов системы знаний основных принципов и методов управления людьми, системы умений и навыков использования их в решении социально-профессиональных задач, а также умений выделять психологические признаки процесса и системы управления, объекта и субъекта управления, общее и особенное при их сравнении и сопоставлении.
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Основы психологии и педагогики
9 Содержание спеццализир.ованно.го модуля по выбору студентов Теоретические основы психологии управления. Психологическая, специфика труда руководителя. Личность руководителя. Имидж руководителя. Руководство и лидерство. Психологические особенности стилей управления. Психология принятия управленческих решений. Психология конфликта в коллективе. Мотивация труда работника. Психологические основы управленческого общения. Психология убеждающего воздействия. Стрессоустойчивость и пути ее повышения.
10 Рекомендуемая литература

 1 Кремень, М. А. Психология управления: учеб. пособие / М. А. Кремень, В. Е. Морозов. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь , 2002. -210с.

2 Кузин, Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика / Ф.А. Кузин. - М.: Инфра-М, 2002.

3 Мещерякова, Е.В. Психология управления: учеб. пособие / Е.В. Мещерякова. - Минск: Высшая школа, 2007. - 237 с.

4 Психология менеджмента: учебник / под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2000. - 572 с.

5 Урбанович, А. А. Психология управления: учеб. пособие / А. А. Урбанович. - Минск: Харвест, 2003. - 640 с.

6 Шарухин, А. П. Психология менеджмента: учеб. пособие / А. П. Шарухин. - СПб.: Речь, 2005. - 352 с.

11 Методы обучения Объяснительно-иллюстративные методы, интерактивные методы обучения: игровые упражнения, творческие задания, ролевые игры, работа в мини-группах, разбор конкретных примеров, тестовые задания, решение ситуационных задач.
12 Язык обучения Русский, белорусский

Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Культурная антропология»

1 Название специализированного модуля по выбору студента «Культурная антропология»
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоемкость в зачетных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество, преподавателя Старший преподаватель Юдин Виктор Викторович
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Сформировать основания представления о жизни людей во всем богатстве и сложности проявлений человеческой жизни.
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Философия, История, Политология, Экономика
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов Культурная (социальная) антропология как учебная дисциплина и область научных исследований. Сравнительная характеристика современной и традиционной культур. Особенности современной индустриальной культуры. Особенности современной культуры и проблема нарратива-интерпретации. Теории эволюции, биологическое многообразие индивидов и происхождение человека. Детство как предмет изучения в культурной антропологии. Культура и мышление. Антропология религии. Экономическая антропология. Антропология коммуникации. Психологическая, экологическая, медицинская антропология и проблема нормы и патологии в контексте глобализации
10 Рекомендуемая литература

 1. Говард М. Сучасная культурная антрапалогія / Пер. з англ. І. Карпікава, М. Раманоўскага, А Шыманскага; Пад рэд П. Церашковіча. – Мінск: Тэхналогія; Беларускі Фонд Сораса, 1995. – 478с.

 2. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология. Учебное пособие / А. А Белик – М.: РГГУ, 2009 – 613с.

3. Поршнев Б.Ф. о начале человеческой истории(проблемы палеопсихологии) / Б.Ф. Поршнев: науч. Ред. О.Т. Вите – СПб. : Алетейя. 2007. – 720с.

4. Гидденс Энтони Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632с.

5. Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 1 / Главный редактор и автор проекта С.Я.Левит. – М.: Российская политическая энциклоnедия» (РОССПЭН), 2007. – 1392 с. (Серия «Summa culturologiae»).

6. Кльтуролоrия. Энциклопедия. В 2-х т. Том 2/ Главный редактор и автор проекта С.Я.Левит. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 1184 с. (Серия «Summa culturologiae»)

7. Юдин, В.В. Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси / В.В. Юдин. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – 150 с.
11 Методы преподавания По характеру познавательной деятельности: эвристические (поиск новых знаний); исследовательские (постановка исследовательских задач, организация исследовательской деятельности, направление на нахождение способов и приемов решения поставленных задач); объяснительно-иллюстративные; проблемные (при изучении предмета ставятся научные проблемы, определяются возможные пути их решения); репродуктивные (запоминание и последующее воспроизведение материала). По дидактическим целям: методы приобретения новых знаний (объяснительно-иллюстративный метод; методы устного изложения; работа с источниками; исследование; обсуждение проблемы, дискуссия, диспут);методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике (подготовка сообщений, презентаций); методы проверки и оценки знаний, умений и навыков (устный контроль, тестовые задания, взаимопроверка).
12 Язык обучения Русский, белорусский

 Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Религиоведение»

1 Название специализированного модуля по выбору студента «Религиоведение»
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоемкость в зачетных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество, преподавателя Старший преподаватель Юдин Виктор Викторович
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Развитие представлений о специфике религиозного мировоззрения и свободомыслия как способов духовно-практической деятельности. Развитие представлений о религии как об сложном многоплановом явлении, явлении человеческой жизни, явлении культуры. Выработка непредвзятого отношения к инаковерящим и инакомыслящим на основе изучения религии в ее исторической и культурной динамике
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Философия, История
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов Понятие религии, теории происхождения религии (теологический, философский, социологический, биологизаторский и антропологический подходы), корни религии, структура религии, функции религии, исторические типы религии. Ранние формы религии. Национальные религии. Мировые религии. Конфессиональная история Республики Беларусь. Свободомыслие в истории духовной культуры, правовое обеспечение свободы совести
10 Рекомендуемая литература

1 Кудрявцев, В.В. Лекции по истории и теории религии и свободомыслия / В.В. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с..

2. Круглов, А.А. Основы религиоведения / А.А. Круглов. – Минск: ТетраСистемс, 2002. – 192 с. 2

3. Религиоведение : учеб. пособие для студентов ВУЗов / М.Я. Ленсу [и др.] ; под ред. М.Я. Ленсу и др. – Минск : Новое знание, 2003. – 446 с.

4. Старостенко, В.В. Религиоведение: учебник / В.В. Старостенко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 288 с.

5. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – ХХ ст.) / В.В. Грыгор’ева [і інш.] ; навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: Экаперспертыва, 1998. – 340 с.

6. Верашчагіна, А.У. Гісторыя канфесій ў Беларусі: Мінулае і сучаснасць : дапам. для настаўнікаў / А.У. Верашчагіна, А.В. Гурко. – Мінск: Тэхналогія, 2000. – 157 с.

7. Котляров, И.В. Республика Беларусь в конфессиональном измерении / И.В. Котляров, Л.Е. Земляков. – Минск : МИУ, 2004. – 231 с.

8. Юдин, В.В. Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси / В.В. Юдин. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 150 с.

11 Методы преподавания По характеру познавательной деятельности: эвристические (поиск новых знаний); исследовательские (постановка исследовательских задач, организация исследовательской деятельности, направление на нахождение способов и приемов решения поставленных задач); объяснительно-иллюстративные; проблемные (при изучении предмета ставятся научные проблемы, определяются возможные пути их решения); репродуктивные (запоминание и последующее воспроизведение материала). По дидактическим целям: методы приобретения новых знаний (объяснительно-иллюстративный метод; методы устного изложения; работа с источниками; исследование; обсуждение проблемы, дискуссия, диспут);методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике (подготовка сообщений, презентаций);методы проверки и оценки знаний, умений и навыков(устный контроль, тестовые задания, взаимопроверка ).
12 Язык обучения Русский, белорусский

 Описание специализированного модуля по выбору студентов

 «Культурология»

1 Название специализированного модуля по выбору студента Культурология
2 Специальность

1-25 01 04 Финансы и кредит
1 – 25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров
1-27 01 01 20 Экономика и организация производства (пищевая промышленность) 

3 Курс обучения  1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоёмкость в зачётных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество, преподавателя Старший преподаватель Юдин Виктор Викторович
7 Цели специализированного модуля по выбору студента Сформировать основания развернутого представления о сущности, строении, типах культуры, формах коммуникации культур, закономерностях их исторического развития, способах распространения и социального усвоения содержащихся в них образцов и норм.
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Философия, История
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов

Социальные, этнонациональные, исторические типы культуры. Субкультура и ее типологические особенности. Региональные, субрегиональные и локальные культуры. Эволюция национальных форм культуры.Функции культуры. Информационно-коммуникативная функция. Институты и механизмы передачи культурного опыта. Аксиологическая функция культуры. Культура как процесс формирования и распространения ценностей. Социологизаторская функция культуры.
Место и роль культуры в жизни общества и человека Глобальный характер процессов модернизации и вестернизации в ХХ веке. Особенности диалога Восток-Запад и начало процесса формирования глобальной культуры как общемировой системы. Кризис идеалов гуманизма и рационализма. Распад системы ценностей классической европейской культуры. Феномен тоталитаризма и манипулирования сознанием. Культура и идеология. 

10 Рекомендуемая литература

1.Культурология: Учеб. пособие / С.В. Лапина, Е.М. Бабосов, А.А. Жарикова и др. Под общ. ред. С.В. Лапиной. – Минск.: Тетра Системс, 2003. – 496с.
2 Культурология: Учеб. пособие /З.А. Неверова, Т.А. Юрис, Е.П. Нарижная и др. / Под науч. ред. А.С. Неверова. – Минск.: Высш. шк., 2004. – 367с.
3 Культурология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под науч. ред. Г.В. Драча. – Ростов на Дону.: Феникс, 2003. – 576с.
4 Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 1 / Главный редактор и автор проекта С.Я.Левит. – М.: Российская политическая энциклоnедия» (РОССПЭН), 2007. – 1392 с. (Серия «Summa culturologiae»).
5 Культуролоrия. Энциклопедия. В 2-х т. Том 2/ Главный редактор и автор проекта С.Я.Левит. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 1184 с. (Серия «Summa culturologiae») 

11 Методы преподавания По характеру познавательной деятельности: эвристические (поиск новых знаний); исследовательские (постановка исследовательских задач, организация исследовательской деятельности, направление на нахождение способов и приемов решения поставленных задач); объяснительно-иллюстративные; проблемные (при изучении предмета ставятся научные проблемы, определяются возможные пути их решения); репродуктивные (запоминание и последующее воспроизведение материала). По дидактическим целям: методы приобретения новых знаний (объяснительно-иллюстративный метод; методы устного изложения; работа с источниками; исследование; обсуждение проблемы, дискуссия, диспут);методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике (подготовка сообщений, презентаций);методы проверки и оценки знаний, умений и навыков(устный контроль, тестовые задания, взаимопроверка ).
12 Язык обучения Русский, белорусский

Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Экономическая социология»

1 Название специализированного модуля по выбору студентов Экономическая социология
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения  1
4 Семестр обучения  2
5 Трудоёмкость в зачётных единицах

 

6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество Доктор социологических наук, профессор
 Бубнов Юрий Михайлович 
7 Цель специализированного модуля по выбору студентов Целью преподавания курса экономической социологии является выработка у студентов основ социально ориентированного экономического мышления и поведения.
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Социология
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов

 Рынок и общество: экономическая и социальная системы в их единстве и противостоянии. Социологическая критика рыночной экономики. Апология «свободного» рыночного хозяйства («чикагская школа»). Социальные последствия перехода к рыночной экономике.
 Виртуализация экономики в обществе постиндустриальной эпохи. Сущность, причины и факторы виртуализации экономики. Виртуализация рынка, предпринимательства, инноваций, торговли, финансовой деятельности. Социально-экономические последствия виртуализации экономики.
 Закон общественного разделения труда. Исторические формы проявления закона общественного разделения труда. Закон общественного разделения труда на современном этапе.
Безработица как социальное явление. Социально-исторические предпосылки безработицы. Социальная значимость безработицы в контексте актуальной проблематики современного общества. Социальные функции безработицы. Меры социальной защиты от массовой безработицы.
Предприниматели как социальный слой. Классические и современные теории предпринимательства. Роль малого и среднего бизнеса в современном обществе. Структура бизнес-слоя. Социальный портрет современного предпринимателя. Факторы укрепления предпринимательства. Бизнес-слой на Беларуси.

10 Рекомендуемая литература

1. Бабосов е.м.экономическая социология. Вопросы и ответы. / мн.: «тетра-системс», 2004. – 224 с.
 2. Дорин а.в. экономическая социология: учеб. Пособие.-мн.: ип "экоперспектива", 1997.- 254 с.
 3. Соколова г.н. экономическая социология: учеб. Для вузов.-мн.: выш. Шк., 1998.- 368 с.
 4. Соколова г.н. социология труда. Мн.: право и экономика, 2000. – 248 с. 

11 Методы преподавания Лекции (16 часов), семинары (18 часов) в форме проблемных межгруповых дискуссий
12 Язык обучения Русский

Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Социология управления»

1 Название специализированного модуля по выбору студентов Социологоя управления
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоёмкость в зачётных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество

 Доктор социологических наук, профессор
Бубнов Юрий Михайлович 

7 Цель специализированного модуля по выбору студентов Представить студентам принципы и методы социального управления как специфической  компетенции будущего специалиста
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Социология
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов Сущность и специфика социального управления в экономической сфере. Конфликтология трудового коллектива. Управленческие технологии. Социологический подход. Уровни социального управления. Методы социального управления. Преимущества и недостатки репрессивных методов социального управления. Преимущества и недостатки мотивационных методов социального управления. Мотивационные типологии работников. «Социальная инженерия» Ф.Тейлора. Концепция «патерналистского» управления. Фордизм. Концепция «человеческих отношений» Э. Мэйо. Модель группового (бригадного) самоуправления. Концепция «всеобщего партисипаторного управления». Концепции «гуманизации труда». Модель «ответственного автономного поведения работников». Персонализация труда. Тенденция «обогащения труда». Гибкий график рабочего дня. Управление переговорным процессом. Меры противодействия коррупции в сфере управления. Опыт и тенденции социального управления в Республике Беларусь.
10 Рекомендованная литература

 1. Бабосов Е.М. Социология управления: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск: Тетра-Системс, 2000,. – 288 с.
 2. Бубнов Ю.М. Электронный вариант курса «Социология управления»
3. Конфликтология. / Под ред. А.С.Кармина. СПб.,: Изд-во «Лань» 1999. – 448 с.
4. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика. – Минск: Харвест, 2010. – 912 с.

11 Методы преподавания Лекции (16 часов), семинары (18 часов) в форме проблемных межгрупповых дискуссий
12 Язык обучея Русский

 Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Семейная педагогика»

1 Название специализированного модуля по выбору студентов Семейная педагогика
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоёмкость в зачётных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество

 Доктор социологических наук, профессор
Бубнов Юрий Михайлович 

7 Цель специализированного модуля по выбору студентов Представить студентам научные знания о браке и семье как социальном институте; помочь им эффективно решать те проблемы, которые ожидают их в семейной жизни.
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Социология
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов

Семья как первичная ячейка общества. Социальные функции брака и семьи. Исторические формы брака и семьи. Современные тенденции в развитии брака и семьи.
 Демографическая ситуация в Беларуси. Структура мотивации молодых супругов при отказе от рождения детей. Факторы, влияющие на репродуктивный потенциал замужних женщин.
 Конфликтология современной семьи. Причины супружеских конфликтов. Способы решения конфликтных ситуаций.
Социальные образы мужчины и женщины и их влияние на качество супружеских отношений.
Любовь как фактор счастливого супружества Типология любви. Телеология любви. Шкала любви и симпатии.
Супружеская совместимость. Критерии брачного подбора. Элементы теории супружеской совместимости. Авторская методика измерения супружеской совместимости. ?
Сексология счастливого супружества. Половая конституция мужчин и женщин.
Проблемы воспитания детей в молодежной семье. Сущность и цели воспитания детей в семье.
Развод как индивидуальная и социальная проблема. Причины разводов. Периоды распада семей. Признаки предразводной ситуации. Способы минимизации негативных последствий развода.

10 Рекомендуемая литература

1. Бубнов Ю.М. Социология половых различий и супружеской совместимости. -Мн.: Право и экономика, 1996.- 182 с.
 2. Владин В., Капустин Д. Гармония брака.- Мн.: Вышэйшая школа, 1981.- 238 с.
3. Рюриков Ю.Б. Мед и яд любви.- М.: Мол. гвардия, 1990.- 446 с. 

11 Методы преподавания Лекции (16 часов), семинары (18 часов) в форме проблемных межгрупповых дискуссий
12 Язык обучения Русский

 Описание специализированного модуля по выбору студентов
«Коррупция и её общественная опасность»

1 Название специализированного модуля по выбору студентов Коррупция и её общественная опасность
2 Специальность Все специальности
3 Курс обучения 1
4 Семестр обучения 2
5 Трудоёмкость в зачётных единицах  
6 Степень, звание, фамилия, имя, отчество  Доктор социологических наук, профессор
Бубнов Юрий Михайлович
7 Цель специализированного модуля по выбору студентов Цель преподавания дисциплины состоит в  привитии молодым специалистам нравтвенноно иммунитета против коррупции
8 Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля) Политология. Социология
9 Содержание специализированного модуля по выбору студентов

Понятие коррупции. Формы коррупции. Типы коррупционных преступлений. Исторические, социальные, политические, экономические, криминологические, организационные и психологические предпосылки коррупции. Основные причины и условия распространения коррупции в экономической сфере. Негативные социальные последствия коррупции в политике, экономике, в духовной сфере.
Нормативно-правовая идентификация коррупционных преступлений.
Социологический анализ коррупционного взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, в правоохранительных органах, в исполнительных органах власти.
Международные рейтинги коррупции. Статистика коррупционных преступлений в Республике Беларусь. Мздоимство в школах и в высших учебных заведениях. Мздоимство в системе здравоохранения. Коррупционные соблазны работников правоохранительных органов. Чиновник на «кормлении».
Социологический анализ коррупционного взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса.
Антикоррупционная политика белорусского государства. Опыт предупреждения и пресечения коррупции в зарубежных странах.

10 Рекомендуемая литература

1. Берестень В. И. Коррупция и её общественная опасность./ учеб.-метод. пособие / В.И.Берестень. – Мн.: РИВШ, 2005. – 166 с.
2. Бубнов Ю.М. Социологические очерки мздоимства. / Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – 256 с.

11 Методы преподавания Лекции (10 часов)
12 Язык обучения Русский